Karolina Łachmacka - Tłumaczenia, transkreacja, korekta, redakcja, wirtualna astystentka

Kreatywność wymaga odwagi.

-Henri Matisse

Transkreacja

Zajmuję się nie tylko tłumaczeniem, ale także transkreacją. Mówiąc prościej, dzięki wiedzy o kulturze, języku, realiach rynku, potrafię odpowiednio przełożyć daną treść i dostosować ją do polskiego użytkownika. Tak, by przełożyło się to na realne profity Twojej marki.

Korekta/redakcja językowa/adaptacja

Poza tłumaczeniami i transkreacją, oferuję też usługi w dziedzinie korekty i redakcji językowej głównie przetłumaczonych już tekstów. Sprawdzam ich zgodność z tekstem źródłowym lub szlifuję powstały tekst docelowy - w zależności od potrzeb. Zajmuję się też adaptacją tekstu.

Pomyśl tylko, jak moja usługa może pomóc Twojej.